Adres:
ul. Żołnierzy 1 Armii WP 4/1
81-388 Gdynia
Dane do przelewu:
Pietreha – osteopatia i fizjoterapia
ul.Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 4/1,
81-380 Gdynia
NIP: 5832827089
Numer konta: 30 1020 1811 0000 0402 0339 7940
Tytuł przelewu: imię i nazwisko pacjenta, usługa


Adres:
ul. Żołnierzy 1 Armii WP 4/1
81-388 Gdynia
Dane do przelewu:
Pietreha – osteopatia i fizjoterapia
ul.Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 4/1,
81-380 Gdynia
NIP: 5832827089
Numer konta: 30 1020 1811 0000 0402 0339 7940
Tytuł przelewu: imię i nazwisko pacjenta, usługa